DMCA.com Protection Status
Công điện số 01 /CĐ-TCT mới nhất ngày 04/06/2024 triển khai quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Công điện số 01 /CĐ-TCT mới nhất ngày 04/06/2024 triển khai quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

10/06/2024


  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ Số: 01/CĐ-TCT         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2024   CÔNG ĐIỆN Về quyết liệt triển khai hiệu quả việc quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ điện: - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp lớn.  

Xem thêm ››

Tổng hợp nội dung kê khai thuế  và nộp thuế hộ cá nhân kinh doanh mới nhất

Tổng hợp nội dung kê khai thuế và nộp thuế hộ cá nhân kinh doanh mới nhất

21/11/2023


Tổng hợp nội dung kê khai thuế và nộp thuế hộ cá nhân kinh doanh: - Đăng ký thuế đối với hộ kinhdoanh cần làm như thế nào? - Nộp lệ phí môn bài đối với hộ cá nhân kinh doanh như thế nào? - Khai thuế, nộp thuế đối với hộ kinh doanh khoán  - Khai thuế, nộp thuế đối với hộ kê khai - Căn cứ tính thuế thuế hộ kê khai  - Sử dụng hóa đơn  - Hồ sơ thủ tục khác     

Xem thêm ››

Công văn mới nhất về điều kiện và hồ sơ chứng minh giảm trừ gia cảnh cho NPT ban hành 04/7/2023

Công văn mới nhất về điều kiện và hồ sơ chứng minh giảm trừ gia cảnh cho NPT ban hành 04/7/2023

12/07/2023


  Ngày 04/7/2023 Tổng cục thuế  ban hành công văn trả lời văn bản số 01/CV về điều kiện và hồ sơ chứng minh giảm trừ gia cảnh cho người lao động. Chứng minh giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc ( cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ,....) hoặc người trong độ tuổi lao động bị khuyết tật, không có khả năng lao động ....  

Xem thêm ››

Tải file nghị định 44/2023 về việc giảm thuế GTGT từ 01/07/2023 đầy đủ tại đây

Tải file nghị định 44/2023 về việc giảm thuế GTGT từ 01/07/2023 đầy đủ tại đây

30/06/2023


 Nghị định 44/2023 ban hành ngày 30/06/2023 của chính phú áp dụng việc giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% . Thời gian áp dụng bắt đầu từ 01/07/2023 tới 31/12/2023. Nhóm phụ lục mặt hàng không được giảm thuế được liệt kê danh sách theo phụ lục đính kèm phụ lục. Cách viết hoá đơn giảm thuế GTGT áp dụng đối với hộ kinh doanh. Cách viết hoá đơn giảm thuế giá trị gia tăng 8% áp dụng cho doanh nghiệp. Mẫu số 01 GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ. 101/2023/QH15. Tải toàn bộ nghị định đầy đủ .  

Xem thêm ››


Những điều cần biết về  kế toán sản xuất

Những điều cần biết về kế toán sản xuất

05/06/2023


Chi phí trong quá trình sản xuất tính giá thành sản phẩm Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang Phương pháp tính giá thành Sản phẩm hỏng và thiệt hại ngừng sản xuất Kế toán sản xuất theo chi phí thực tế Sự khác nhau giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành

Xem thêm ››Từ ngày 01/07/2023 tới ngày 31/12/2023 áp dụng giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%

Từ ngày 01/07/2023 tới ngày 31/12/2023 áp dụng giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%

24/05/2023


Chủ doanh nghiệp và kế toán cần chú ý mốc từ 01/07/2023 tới 31/12/2023. Theo QUỐC HỘI Khóa XV Tổng thư ký Quốc hội Số: 2298/TB-TTKQH ngày 17/05/2023 Kết luận của Thường vụ Quốc hội Uỷ ban về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm giá trị gia tăng những mặt hàng từ 10% xuống 8% Những mặt hàng giảm theo Nghị quyết số 43/2022/ của Quốc hội QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 Những mặt hàng giảm theo nghị quyết 43/2022 xem ở đây.

Xem thêm ››


Hiển thị 1 - 10 / 63