DMCA.com Protection Status


Hướng Dẫn Làm Bảng Nhập Xuất Tồn Cho Hộ Cá Nhân Kinh Doanh  Đơn Giản

Hướng Dẫn Làm Bảng Nhập Xuất Tồn Cho Hộ Cá Nhân Kinh Doanh Đơn Giản

26/05/2022


Hướng dẫn làm bảng nhập xuất tồn cho hộ cá nhân kinh doanh. Cách ghi nhập hàng trên bảng nhập xuất tồn, giá trị thành tiền trong cột xuất hàng hóa. Tính giá xuất kho bình quân cuối kỳ. Tải bảng kê nhập xuất tồn hộ kinh doanh lên phần mềm HTKK. Tải mẫu nhập xuất tồn hàng hóa trên excel. Quy định những mặt hàng mua bán không cần hóa đơn.

Xem thêm ››Miễn giảm thuế GTGT từ 10% xuống còn 8% cho doanh nghiệp tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh

Miễn giảm thuế GTGT từ 10% xuống còn 8% cho doanh nghiệp tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh

18/01/2022


Theo nghị quyết 43/2022 và hướng dẫn nghị định 15/2022/NG-CP về việc miễn giảm tiền thuế GTGT từ 10% xuống còn 8%, áp dụng giảm tiền thuế với doanh nghiệp tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh. Những đối tượng và nhóm hàng hóa không được miễn giảm thuế GTGT. Cách lập hóa đơn giá trị gi tăng giảm miễn giảm thuế GTGT, thời gian áp dụng miễn giảm thuế GTGT

Xem thêm ››

Trường hợp hóa dùng hóa đơn có mã của cơ quan và không có mã của cơ quan thuế

Trường hợp hóa dùng hóa đơn có mã của cơ quan và không có mã của cơ quan thuế

04/12/2021


Các trường hợp dùng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế gồm các ngành kinh doanh  xăng dầu , vận tải, thương mại.... Và một số nghành kinh doanh phần kế toán, hóa đơn điện tử ... . Ngoài các trường hợp quy định hóa đơn điện tử   không phải  dùng mã của cơ quan thuế . Bắt buộc các doanh  doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh đều phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Thông tư quy mới nhất quy định về háo đơn điện tử là thông tư 78, nghị định 123, luật quản lý thuế 2019

Xem thêm ››
Hiển thị 1 - 10 / 38