DMCA.com Protection Status

Cảm ơn bạn đang ghé thăm trang web của chúng tôi. Theo quy định mới nhất hiện nay hộ cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai phải kê khai thuế điện tử hàng quý và lên sổ sách kế toán toán theot hông tư 88/2021 áp dụng bắt đầu từ ngày 01/01/2022. Các loại sổ của hộ cá nhân kinh doanh cần có là 

  1. Sổ chi tiết doanh thu hàng hóa dịch vụ   (Mẫu S1-HKD)
  2. Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, hàng hóa (S2-HKD)
  3. Sổ chi phí sản xuất kinh doanh   (S3-HKD)
  4. Sổ theo dõi tình hình nghĩa vạu thuế với nhà nước (S4-HKD)
  5. Sổ theo dõi tiền lương  và các khoản nộp theo lương của người lao động (S5-HKD)
  6. Sổ quỹ tiền mặt  (S6-HKD)
  7. Sổ tiền gởi ngân hàng (S7-HKD)

Nếu các bạn còn băn khoăn chưa biết kê khai và lên những loại sổ sách này thì hãy tham gia khóa học Kế Toán Hộ Kinh Doanh dưới đây để làm nhé 

KHÓA HỌC LÀM KẾ TOÁN HỘ KINH DOANH 

ĐĂNG KÝ HỌC KẾ TOÁN HỘ KINH DOANH 

https://www.hocketoanthucte.com/hokinhdoanh

Điện thoại : 0971388296

Lớp học kế toán và khai thuế hộ kinh doanh theo quy định mới nhất hiện nay

Hướng dẫn làm sổ sách kế toán hộ kinh doanh dễ hiểu nhất