DMCA.com Protection Status

 

QUY TRÌNH HOÀN THUẾ GTGT 

Tóm tắt các bước khi làm thủ tục hoàn thuế GGTGT
Bước 1: Gửi hồ sơ trực tuyến hoặc bản giấy -> Cơ quan thuế 
Bước 2: Gửi Thông báo tiếp nhận 

Bước 3:Gửi Thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận hồ sơ 
Bước 4: Giải quyết và thầm định hồ sơ 
Bước 5: Quyết định hoàn thuế 

Các bước hoàn thuế GTGT 

Phân loại hồ sơ hoàn thuế

 Hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau hoặc kiểm tra trước hoàn sau 
Thời gian giải quyết hồ sơ: 06-40 ngày làm việc 

Chi phí thuê dịch vụ hoàn thuế GTGT là bao nhiêu 

Xin vui lòng liên hệ dịch vụ hoàn thuế GTGT theo số 0971388296 để được báo giá cụ thể 

 

Báo giá dịch vụ hoàn thuế GTGT