DMCA.com Protection Status
Công điện số 01 /CĐ-TCT mới nhất ngày 04/06/2024 triển khai quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Công điện số 01 /CĐ-TCT mới nhất ngày 04/06/2024 triển khai quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

10/06/2024


  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ Số: 01/CĐ-TCT         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2024   CÔNG ĐIỆN Về quyết liệt triển khai hiệu quả việc quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ điện: - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp lớn.  

Xem thêm ››Mới nhất TCT ban hành công văn 1357 về rà soát công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh

Mới nhất TCT ban hành công văn 1357 về rà soát công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh

10/04/2024


Nhằm tăng cường hiệu quả công tác rà soát quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới đây Tổng Cục Thuế ban hành công văn 525 ngày 15/02/2024, yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát quản lý thuế đối với các đối tượng tại địa bàn, tổ chức khảo sát doanh thu và các yếu tố liên quan đến hoạt động kinh doanh thực tế của hộ kinh doanh.

Xem thêm ››

Giảm 2% thuế suất giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/06/2024

Giảm 2% thuế suất giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/06/2024

21/12/2023


Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a mục 1.1 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024 theo nghị quyết số 110-2023-SH15. Nghị định 94 ban hành ngày 28/12/2023 về việc tiếp tục giảm thuế GTGT 2% cho năm 2024  

Xem thêm ››

Tổng hợp nội dung kê khai thuế  và nộp thuế hộ cá nhân kinh doanh mới nhất

Tổng hợp nội dung kê khai thuế và nộp thuế hộ cá nhân kinh doanh mới nhất

21/11/2023


Tổng hợp nội dung kê khai thuế và nộp thuế hộ cá nhân kinh doanh: - Đăng ký thuế đối với hộ kinhdoanh cần làm như thế nào? - Nộp lệ phí môn bài đối với hộ cá nhân kinh doanh như thế nào? - Khai thuế, nộp thuế đối với hộ kinh doanh khoán  - Khai thuế, nộp thuế đối với hộ kê khai - Căn cứ tính thuế thuế hộ kê khai  - Sử dụng hóa đơn  - Hồ sơ thủ tục khác     

Xem thêm ››

Hiển thị 1 - 10 / 108