DMCA.com Protection Status
Giảm 2% thuế suất giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/06/2024

Giảm 2% thuế suất giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/06/2024

21/12/2023


Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a mục 1.1 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024 theo nghị quyết số 110-2023-SH15. Nghị định 94 ban hành ngày 28/12/2023 về việc tiếp tục giảm thuế GTGT 2% cho năm 2024  

Xem thêm ››

Tổng hợp nội dung kê khai thuế  và nộp thuế hộ cá nhân kinh doanh mới nhất

Tổng hợp nội dung kê khai thuế và nộp thuế hộ cá nhân kinh doanh mới nhất

21/11/2023


Tổng hợp nội dung kê khai thuế và nộp thuế hộ cá nhân kinh doanh: - Đăng ký thuế đối với hộ kinhdoanh cần làm như thế nào? - Nộp lệ phí môn bài đối với hộ cá nhân kinh doanh như thế nào? - Khai thuế, nộp thuế đối với hộ kinh doanh khoán  - Khai thuế, nộp thuế đối với hộ kê khai - Căn cứ tính thuế thuế hộ kê khai  - Sử dụng hóa đơn  - Hồ sơ thủ tục khác     

Xem thêm ››
Hiển thị 1 - 10 / 104