DMCA.com Protection Status
Mới nhất TCT ban hành công văn 1357 về rà soát công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh

Mới nhất TCT ban hành công văn 1357 về rà soát công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh

10/04/2024


Nhằm tăng cường hiệu quả công tác rà soát quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới đây Tổng Cục Thuế ban hành công văn 525 ngày 15/02/2024, yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát quản lý thuế đối với các đối tượng tại địa bàn, tổ chức khảo sát doanh thu và các yếu tố liên quan đến hoạt động kinh doanh thực tế của hộ kinh doanh.

Xem thêm ››
Giảm 2% thuế suất giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/06/2024

Giảm 2% thuế suất giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/06/2024

21/12/2023


Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a mục 1.1 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024 theo nghị quyết số 110-2023-SH15. Nghị định 94 ban hành ngày 28/12/2023 về việc tiếp tục giảm thuế GTGT 2% cho năm 2024  

Xem thêm ››
Hiển thị 1 - 10 / 16