DMCA.com Protection Status


Tải file tài liệu tập huấn quyết toán thuế TNDN ngày  21.03.2022 của tổng cục thuế

Tải file tài liệu tập huấn quyết toán thuế TNDN ngày 21.03.2022 của tổng cục thuế

21/03/2022


Tải file tập huấn quyết toán thuế TNDN năm 2021 theo thông tư 80 , tải file tập huấn của tổng cục thuế ngày 21.03.2022. Điển mới trong quyết toán thu nhập doanh nghiệp năm 2021  Chi phí liên quan tới dịch covid Chi phí khấu hao tạm ngừng hoạt động kinh doanh do ảnh hưởng của dịch covid Hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN là 31/03/2022 Hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2021 có được gia hạn không ?  

Xem thêm ››


Tải Mẫu GIấy Ủy Quyền Quyết Toán Thuế TNCN Năm 2022 Mới Nhất

Tải Mẫu GIấy Ủy Quyền Quyết Toán Thuế TNCN Năm 2022 Mới Nhất

28/02/2022


Năm 2022 mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân áp dụng mẫu biểu thông tư 80  Mẫu số: 08/UQ-QTT-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Cách điền thông tin mẫu ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp năm 2022  

Xem thêm ››Hiển thị 1 - 10 / 11