DMCA.com Protection Status
31/01/2024 | 175 |
0 Đánh giá

Ngày 03 tháng 01 năm 2024, chi cục thuế Quận Gò Vấp vừa ban hành công văn hướng dẫn việc nộp hồ sơ khai thuế và nộp trong tháng 01/2024.

I. Nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế trong tháng 01/2024 gồm:

1. Lệ phí môn bài năm 2024
- Trong năm 2023, tổ chức mới thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, hoặc có thay đổi về vốn thì thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài năm 2024 chậm nhất ngày 30/01/2024.
- Mức thu lệ phí môn bài được quy định như sau:
+ Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;
+ Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng /năm;
+ Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng /năm.
- Tổ chức đang hoạt động đã kê khai tờ khai lệ phí môn bài: không phải nộp tờ khai lệ phí môn bài năm 2024 nếu không có thay đổi các yếu tố làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài phải nộp. 
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 4/2023 chậm nhất ngày 30/01/2024.
- Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 04 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ sau ngày 30/01/2024 đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn tỉ vào ngân sách nhà nước.
3. Thuế giá trị gia tăng
Thời hạn nộp tờ khai thuế và nộp tiền thuế giá trị gia tăng được quy định như sau:
- Trường hợp khai thuế theo tháng: đối với kỳ tính thuế tháng 12/2023, chậm là ngày 22/01/2024.
- Trường hợp khai thuế theo quý: đối với kỳ tính thuế quý 4/2023, chậm nhất là ngày 31/01/2024.
4. Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công
Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có phát sinh khấu trừ thuế thì thời hạn nộp tờ khai thuế và nộp thuế được quy định như sau:
- Trường hợp khai thuế theo tháng: đối với kỳ tính thuế tháng 12/2023, chậm nhất là ngày 22/01/2024.
- Trường hợp khai thuế theo quý: đối với kỳ tính thuế quý 4/2023, chậm nhất là ngày 31/01/2024.
5. Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên
Tổ chức có kê khai thuế tiêu thu đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên) thì thời hạn nộp tờ khai thuế tháng 12/2023 và nộp thuế chậm nhất là ngày 22/01/2024.

II. Nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm 2023 và nộp thuế theo quyết toán chậm nhất ngày 01/4/2024:

Nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm 2023 và nộp thuế theo quyết toán chậm nhất ngày 01/4/2024

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp
Tổ chức nộp tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính và số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán (nếu có).
2. Thuế thu nhập cá nhân
Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công (không phân biệt có phát sinh hay không phát sinh việc khẩu trừ thuế thu nhập cá nhân) có trách nhiệm nộp tờ khai quyết toán thuế và số thuế thu nhập cá nhân còn phải nộp theo quyết toán (nếu có).
3. Thuế tài nguyên
Tổ chức nộp tờ khai quyết toán và nộp thuế theo chênh lệch giữa số thuế tài nguyên phải nộp theo quyết toán và đã kê khai (nếu có).

III. Một số lưu ý:

1. Đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế
Theo quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế như sau:
- Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.
- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp áp dụng phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn.
- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày.
- Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày;
b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không, phát sinh số thuế phải nộp;
c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;
d) Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng, đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiếm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hỗ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế.
2. Đối với việc chậm nộp tiền thuế
Theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định như sau:
Tổ chức, doanh nghiệp chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định phải nộp tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. 
Chi cục Thuế quận Gò Vấp thông báo đến các tổ chức biết để thực hiện, đảm bảo việc kê khai, nộp thuế đúng thời hạn quy định. Chi cục Thuế quận Gò Vấp khuyến nghị các tổ chức, doanh nghiệp có phát sinh nghĩa vụ thuế nếu trên chủ động kê khai và nộp ngân sách nhà nước từ đầu tháng 01/2024 đến trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Tải công văn hướng dẫn kê khai và nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế tại đây:
 

Trụ sở: 89 Nguyễn Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh: 36/54 đường TX 24, P. Thạnh Xuân, Q.12

Điện thoại: 0971 388 296 - 0968 11 69 69

Email: ketoanetax@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận