DMCA.com Protection Status
24/05/2023 | 1024 |
0 Đánh giá

Chủ doanh nghiệp và kế toán cần chú ý mốc từ 01/07/2023 tới 31/12/2023. Theo QUỐC HỘI Khóa XV Tổng thư ký Quốc hội Số: 2298/TB-TTKQH ngày 17/05/2023 Kết luận của Thường vụ Quốc hội Uỷ ban về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm giá trị gia tăng những mặt hàng từ 10% xuống 8% Những mặt hàng giảm theo Nghị quyết số 43/2022/ của Quốc hội QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 Những mặt hàng giảm theo nghị quyết 43/2022 xem ở đây.

Thông Báo 

Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng 
(Tại Phiên họp thứ 23, tháng 5/2023)
Sáng 13/5/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dã xem xét, cho ý kiến
về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng và kết luận như sau:

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng vào Chương trình Kỳ họp thứ 5, trình Quốc hội để xem xét, quyết định theo quy trình, thủ tục rút gọn. và đưa nội dung này vào  nội dung Nghị quyết chung của Kỳ họp Quốc hội. Đồng thời, đề nghị Chính phủ nghiêm túc rút kinh nghiệm đảm bảo tuân thủ thời gian nộp hồ sơ theo quy định.

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất về phạm vi áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tang như đã được quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa. , tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội . Thời gian áp dụng Nghị quyết từ ngày 01/07/2023 đến ngày 31/12/2023. Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kịp thời, bảo đảm không làm giảm thu ngân sách nhà nước và khả năng cân đối của ngân sách trong phạm vi bội chi ngân sách nhà nước năm 2023 đã được Quốc hội thông qua.

3. Đề nghị Chính phủ tiếp thu các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Hội, ý kiến thẩm tra của Uỷ ban Tài chính, Ngân sách để hoàn chỉnh hồ sơ về giảm thuế giá trị gia tăng, gửi các cơ quan của Quốc hội thẩm tra theo quy định để trình Quốc hội, bổ sung các nội dung tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng năm 2022, tác động của việc giảm thuế giá trị gia tăng đối với tăng trưởng kinh tế, kích cầu tiêu dùng, nguồn thu ngân sách nhà nước.

Tổng thư ký Quốc hội trân trọng thông báo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Thường trực Quốc hội để các cơ quan, tổ chức biết và thực hiện./.

Hiện tại đã áp dụng chính thức giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% theo nghị định 44/2023

Tải chi tiết và phụ lục mặt hàng không được miễn giảm thuế GTGT, cách viết hoá đơn giảm thuế đối với hoá đơn bán hàng trực tiếp và với doanh nghiệp. Cách khai những mặt hàng miễn giảm thuế theo phụ lục 4 mẫu 01. Bạn xem bài viết chi tiết dưới đây 

https://ketoanetax.com/etax/tu-van-ke-toan/tai-file-nghi-dinh-44-2023-ve-viec-giam-thue-gtgt-tu-01-07-2023-day-du-tai-day.html

Trụ sở: 89 Nguyễn Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh: 36/54 đường TX 24, P. Thạnh Xuân, Q.12

Điện thoại: 0971 388 296 - 0968 11 69 69

Email: ketoanetax@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận