DMCA.com Protection Status
04/12/2021 | 4258 |
0 Đánh giá

Các trường hợp dùng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế gồm các ngành kinh doanh  xăng dầu , vận tải, thương mại.... Và một số nghành kinh doanh phần kế toán, hóa đơn điện tử ... . Ngoài các trường hợp quy định hóa đơn điện tử   không phải  dùng mã của cơ quan thuế . Bắt buộc các doanh  doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh đều phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Thông tư quy mới nhất quy định về háo đơn điện tử là thông tư 78, nghị định 123, luật quản lý thuế 2019

Phân Biệt Trường Hợp Hóa Đơn Điện Tử Có Mã Và Không Có Mã Của Cơ Quan Thuế.

Hiện tại về hóa đơn điện tử có sự thay đổi lớn kể từ khi áp dụng tới nay. Theo luật mới hiện hành về hóa đơn điện tử áp dụng theo luật quản lý thuế năm 2019 và nghị định 123/2020/NĐ-CP, thông tư 78/2021/TT-BTC, Luật quản lý thuế 38/2019 quy định cụ thể hóa đơn điện tử  có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế như sau:

I: Các trường hợp hóa đơn điện tử không áp dụng mã của cơ quan thuế bao gồm:


Trường hợp 1: Doanh nghiệp kinh doanh ở 15 lĩnh vực sau không cần dùng mã của quan thuế khi sử dụng hóa đơn điện tử:
(Theo khoản 2 điều 91 Luật quản lý thuế 2019)
1.Điện lực 
2.Xăng Dầu 
3.Bưu chính viễn thông 
4.Nước sạch 
5.Tài chính tín dụng 
6.Bảo hiểm 
7.Y tế 
8.Kinh doanh thương mại điện tử 
9.Kinh doanh siêu thị 
10.Thương mại 
11. Vận tải hàng không 
12.Vận tải đường bộ 
13.Vận tải đường sắt 
14.Vận tải đường biển 
15.Vận tải đường thủy 

Trường hợp 2: Đối tượng áp dụng hóa đơn điện không có mã của cơ quan thuế với trường hợp:

( Theo khoản 2 điều 91 luật quản lý thuế)
 Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dự liệu điện tử theo quy định và đảm bảo việc truyền dữ liệu hóa đơn đến người mua và đến cơ quan thuế.

Trường hợp 3: Đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

( theo khoản 2 điều 5 thông tư 78/2021/tt-btc)
Doanh nghiệp thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế được chuyển sang hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trong vòng 12 tháng người nộp thuế có nhu cầu chuyển sang hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế .
 ( Cụ thể là trường hợp được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế nhưng do cơ quan thuế xác định có rủi ro cao về thuế thì người nộp thuế phải sử dụng hóa đơn cấp mã trong vòng 12 tháng) hết 12 tháng có nhu cầu sử dụng lại hóa đơn không có mã.)

Các trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế 

II: Đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Ngoài những đối tượng được sử dụng hóa đơn điện không có mã được nêu ở phần I trên thì tất cả các trường hợp khác không thuộc 3 trường hợp nêu ở phần I phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Cụ thể đối tượng phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế gồm 5 đối tượng sau:
1.Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khi bán hàng hóa dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đều phải sử dụng háo đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. (trừ trường hợp thuộc đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.)
2.Doanh nghiệp thuộc đối tượng đang sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế muốn chuyển đổi sang dùng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
3.Doanh nghiệp thuộc đối tượng không sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng có rủi ro cao về thuế thì phải chuyển sang dùng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

4.Hộ cá nhận kinh doanh  phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp thực hiện chế độ kế toán và nộp thuế theo phương pháp kê khai phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh
-   Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh  
 ( Chi tiết Khoản 3 và 4 điều 91 Luật quản lý thuế năm 2019, và khoản 2 điều 13 nghị định 123/2020/NĐ-CP, Khoản 2 điều 6 thông tư 78/2021/TT-BTC) .\

Lưu ý khi sử dụng hóa đơn điện tử theo thông ty 78/2021 và nghị định 123/2020 xuất đúng ngày của cơ quan thuế cấp mã không điều chỉnh ngày được nhé.

Thời gian sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 78 và nghị định 123 bắt buộc trên toàn quốc và từ 01.07.2022. Nhưng 6 tỉnh thành phố bắt đầu triển khai từ tháng 11/2021. Những doanh nghiệp nhận được email cơ quan thuế thông báo chuyển đổi hóa đơn điện tử sang thông tư 78 thì tất cả doanh nghiệp phải làm thủ tục áp dụng khi có thông báo.

Các trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế 

6 Tỉnh thành phố áp dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 78 từ tháng 11 

Quy định về hóa đơn hiện hành áp dụng thông tư 78/2021, nghị định 12/2020, Luật quản lý thuế 38/2019. Tất cả các thông tư nghị định đều  không áp dụng . Các bạn tải chi tiết thông tư nghị định về hóa đơn điện tử về xem kỹ nhé.

Tải thông tư 78/2021, Tải Nghị định 123, Tải Luật quản lý thuế 38/2019  
 
Các bạn xem bài hướng dẫn về chuyển đổi hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quân thuế xin vui lòng liên hệ 0971388296 để được hỗ trợ miễn phí.
Thủ tục chuyển đổi hóa đơn điện tử sang thông tư 78/2021 và nghị định 123/2020

Quy định liên quan tới hóa đơn điện tử 

Trụ sở: Lầu 1 - 89 Nguyễn Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh: 36/54 / 5A đường TX 24, P. Thạnh Xuân, Q.12

Điện thoại: 0971 388 296 - 0968 11 69 69

Email: ketoanetax@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận