DMCA.com Protection Status
16/06/2021 | 756 |
0 Đánh giá

Sàn thương mại điện tử thu thuế cá nhân kinh doanh qua sàn thay cho cơ quan quản lý thuế, Cách tính thuế cá nhân kinh doanh online, kinh doanh online phải nộp những loại thuế nào, Mẫu biểu nộp tờ khai thuế với cá nhân kinh doanh. Trách nhiệm người kinh doanh online phải cung cấp hồ sơ khai thuế cho sàn giao dịch điện tử.

Sàn Thương Mại Điện Tử Kê Khai Và Nộp Thuế Thay Cho Cá Nhân Và Hộ Kinh Doanh


Với nền kinh tế 4.0 hiện tại. Những hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh qua sàn TiKi, Lazada, Sendo, Shoppe, Chợ tốt….. Việc tính thuế cho hộ cá nhân kinh doanh tại các sàn điện tử này được cơ quan thuế ban hành trách nhiệm đăng ký kê khai tính thuế của cá nhân kinh doanh này qua doanh nghiệp kinh doanh là TiKi, Lazada, sendo, Shoppe, Chợ Tốt….Sau đây dịch vụ kế toán E-TAX tóm tắt cho cá nhân kinh doanh trên các sàn điện tử nội dung về việc triển khai tính thuế, nộp thuế trên các trang Lazada, Sendo, Shoppe, Chợ Tốt…. như sau

Trách Nhiêm Kê Khai Thuế Thay Của Sản Thương Mại Điện Tử Như Thế Nào?


Theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC Tại Điều 8, Khoản Đ Quy định về việc sàn giao dịch điện tử có trách nhiệm kê khai thuế thay cá nhân kinh doanh trên sàn.
Ccăn cứ vào doanh thu, các khoản thu khác mà cá nhân kinh doanh thông qua sàn giao dịch nhận được, sàn giao dịch thương mại điện tử có trách nhiệm kê khai thay, nộp thay thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất của từng lĩnh vực, ngành nghề cho cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thông qua Sàn giao dịch TMĐT.
Toàn bộ thông tin doanh thu và số thuế đã khai thay, nộp thay theo từng đơn hàng trên chứng từ cung cấp cho người mua hàng và người bán (cá nhân kinh doanh) sẽ được sàn giao dịch TMĐT ghi nhận lại theo tháng. Trường hợp cơ sở dữ liệu thông tin hiện tại của Sàn giao dịch TMĐT chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật về TMĐT thì sàn có trách nhiệm cập nhật bổ sung thông tin theo đúng quy định chậm nhất trước ngày 01/8/2021.

ANh: Theo thông tư của thuế sàn giao dịch điện tử có trách nhiệm khai và đóng thuế cho cá nhân kinh doanh.

Cá Nhân Kinh Doanh Trên Các Sàn Giao Dịch Điện Tử Có Trách Nhiệm Gì?

Cá nhân kinh doanh thông qua Sàn giao dịch TMĐT phải có địa điểm kinh doanh cố định, phải đăng ký thuế tại nơi có địa điểm kinh doanh để được cấp mã số thuế và quản lý thuế theo quy định của pháp luật thuế và pháp luật kinh doanh TMĐT. Cá nhân kinh doanh thông qua sàn có thể là hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc theo phương pháp kê khai.
Cá nhân phải căn cứ doanh thu, tiền thuế đã nộp thuế thể hiện trên chứng từ do sàn phát hành để kê khai, điều chỉnh doanh thu và mức thuế tại cơ quan thuế quản lý địa điểm kinh doanh cố định nếu sàn đã thực hiện kê thay, nộp thay cho cá nhân; Nếu chưa thì cá nhân phải thực hiện kê khai, nộp thuế tại cơ quan thuế quản lý địa điểm kinh doanh cố định dựa vào kết qủa kinh doanh thông qua sàn (theo chứng từ do sàn phát hành) và kết quả kinh doanh tại địa điểm kinh doanh cố định.

Ý Kiến Từ Phía Doanh Nghiệp  Kinh Doanh Trên Các Sàn Giao Dịch Điện Tử .

 

Theo Phó Tổng giám đốc Công ty EY Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Huyền, cơ quan thuế cần tổ chức các tổ chuyên gia về công nghệ thông tin trong lĩnh vực thuế để phối hợp với các sàn nâng cấp phần mềm, tích hợp thêm các chức năng quản lý thuế; cần có quy định cụ thể về cơ chế trao đổi thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cá nhân nộp thuế.
Theo Giám đốc Công ty Lazada Vũ Thị Minh Tú, ngành Thuế cần tính toán lại lộ trình và thời gian triển khai cho phù hợp với thực tiễn; có hướng dẫn cụ thể cơ quan cấp nào được quyền yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin và cung cấp những nội dung gì để đảm bảo an ninh an toàn thông tin và tránh vi phạm các luật chuyên ngành khác.  
Giám đốc Tài chính Công ty Shopee Nguyễn Thị Hương Giang cho rằng, cần có hướng dẫn để phân biệt rõ cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh; các quy định để quản lý chặt các cá nhân bán hàng trên nền tảng xã hội để đảm báo công bằng giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh.
Phó Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp TMĐT Nguyễn Ngọc Dũng đề xuất nên xây dựng mã ngành đối với hoạt động TMDT và có các cơ chế khuyến khích động viên các sàn TMĐT thực thi tốt các quy định mới.

Cách Tính Tiền Thuế Và Kê Khai Với Cá Nhân Kinh Doanh Trền Các Sàn Thương Mại Điện Tử.

Cá nhân kinh doanh qua sàn thương mại điện tử như là Lazada, Shoppe. Tiki, sendo…. phải nộp thuế Giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
            Xác định tiền thuế GTGT phải nộp với shop online
                                            = Doanh Thu Bán Hàng trên sàn  x Tỉ Lệ Thuế GTGT.
             Xác định tiền thuế GTGT phải nộp với shop online
                                             = Doanh Thu Bán Hàng trên sàn  x Tỉ Lệ Thuế TNCN 

Ghi Chú: 

  • Tỉ lệ thuế GTGT Và tỉ lệ Thuế TNCN được quy định theo từng mặt hàng .
  • Danh mục tính thuế GTGT và TCN được tính theo bảng tỉ lệ Phụ lục 1 của thông tư 40/2021 này.

PHỤ LỤC I

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ TÍNH THUẾ GTGT, THUẾ TNCN THEO TỶ LỆ % TRÊN DOANH THU ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Danh mục ngành nghề

Tỷ lệ % tính thuế GTGT

Thuế suất thuế TNCN

1.

Phân phối, cung cấp hàng hóa

- Hoạt động bán buôn, bán lẻ các loại hàng hóa (trừ giá trị hàng hóa đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng);

- Khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bng tiền hoặc không bằng tiền cho hộ khoán;

1%

0,5%

- Hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa không chịu thuế GTGT, không phải khai thuế GTGT, thuộc diện chịu thuế GTGT 0% theo pháp luật về thuế GTGT;

- Hoạt động hợp tác kinh doanh với tổ chức thuộc nhóm ngành nghề này mà tổ chức có trách nhiệm khai thuế GTGT đối với toàn bộ doanh thu của hoạt động hợp tác kinh doanh theo quy định;

- Khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bng tiền hoặc không bằng tiền cho hộ khoán gắn với mua hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, không phải khai thuế GTGT, thuộc diện chịu thuế GTGT 0% theo pháp luật về thuế GTGT;

- Khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác.

-

0,5%

2.

Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu

- Dịch vụ lưu trú gồm: Hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn cho khách du lịch, khách vãng lai khác; hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn không phải là căn hộ cho sinh viên, công nhân và những đối tượng tương tự; hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú cùng dịch vụ ăn ung hoặc các phương tiện giải trí;

- Dịch vụ bốc xếp hàng hóa và hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải như kinh doanh bến bãi, bán vé, trông giữ phương tiện;

- Dịch vụ bưu chính, chuyển phát thư tín và bưu kiện;

- Dịch vụ môi giới, đấu giá và hoa hồng đại lý;

- Dịch vụ tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính, kế toán, kiểm toán; dịch vụ làm thủ tục hành chính thuế, hải quan;

- Dịch vụ xử lý dữ liệu, cho thuê cổng thông tin, thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông; quảng cáo trên sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số;

- Dịch vụ hỗ trợ văn phòng và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác;

- Dịch vụ tắm hơi, massage, karaoke, vũ trường, bi-a, internet, game;

- Dịch vụ may đo, giặt là; cắt tóc, làm đầu, gội đầu;

- Dịch vụ sửa chữa khác bao gồm: sửa chữa máy vi tính và các đồ dùng gia đình;

- Dịch vụ tư vấn, thiết kế, giám sát thi công xây dựng cơ bản;

- Các dịch vụ khác thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ với mức thuế suất thuế GTGT 10%;

- Xây dựng, lắp đt không bao thầu nguyên vật liệu (bao gồm cả lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp);

5%

2%

- Hoạt động cung cấp dịch vụ không chịu thuế GTGT, không phải khai thuế GTGT, thuộc diện chịu thuế GTGT 0% theo pháp luật về thuế GTGT;

- Hoạt động hợp tác kinh doanh với tổ chức thuộc nhóm ngành nghề này mà tổ chức có trách nhiệm khai thuế GTGT đối với toàn bộ doanh thu của hoạt động hợp tác kinh doanh theo quy định;

- Khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác;

-

2%

- Cho thuê tài sản gồm:

+ Cho thuê nhà, đất, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi trừ dịch vụ lưu trú;

+ Cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm theo người điều khiển;

+ Cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ;

5%

5%

- Làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp;

- Khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác.

-

5%

3.

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu

- Sản xuất, gia công, chế biến sản phẩm hàng hóa;

- Khai thác, chế biến khoáng sản;

- Vận tải hàng hóa, vận tải hành khách;

- Dịch vụ kèm theo bán hàng hóa như dịch vụ đào tạo, bảo dưỡng, chuyn giao công nghệ kèm theo bán sản phẩm;

- Dịch vụ ăn uống;

- Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác;

- Xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu (bao gồm cả lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp);

- Hoạt động khác thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ với mức thuế suất thuế GTGT 10%;

3%

1,5%

- Hoạt động không chịu thuế GTGT, không phải khai thuế GTGT, thuộc diện chịu thuế GTGT 0% theo pháp luật về thuế GTGT;

- Hoạt động hợp tác kinh doanh với tổ chức thuộc nhóm ngành nghề này mà tổ chức có trách nhiệm khai thuế GTGT đối với toàn bộ doanh thu của hoạt động hợp tác kinh doanh theo quy định.

-

1,5%

4.

Hoạt động kinh doanh khác

- Hoạt động sản xuất các sản phẩm thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ với mức thuế suất thuế GTGT 5%;

2%

1%

- Hoạt động cung cấp các dịch vụ thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ với mức thuế suất thuế GTGT 5%;

- Hoạt động khác chưa được liệt kê ở các nhóm 1, 2, 3 nêu trên;

 

Các bạn muốn hiểu chi tiết về đối tượng nộp thuế khoán cho cá nhân kinh doanh trên sàn điện tử, cách tính thuế , đối tượng phải nộp thuế qua sàn, hình thức khai thuế , cách tính thuế, Biểu mẫu nộp tơ khai thuế cho các cá nhân kinh doanh hộ kinh theo mẫu biểu thông tư 40/2021.
Tải Chi Tiết Thông Tư 40/2021 TẠI ĐÂY.
Nếu các bạn muốn chuyển đổi giấy phép kinh doanh từ cá nhân thành lập lên công ty  hãy liên hệ với Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp Chúng Tôi Để được ưu đãi về thuế.Hotline: 0971 388 296 

Trụ sở: Lầu 1 - 89 Nguyễn Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh: 36/54 / 5A đường TX 24, P. Thạnh Xuân, Q.12

Điện thoại: 0971 388 296 - 0968 11 69 69

Email: ketoanetax@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận