DMCA.com Protection Status
25/09/2023 | 392 |
0 Đánh giá

Tại sao bạn cần thay đổi người đại diện pháp luật? Quy trình Thay Đổi Người Đại Diện Pháp Luật cho Công Ty TNHH Hai Thành Viên. Tại sao nên chọn dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật tại Công ty E-Tax của chúng tôi?

Công ty TNHH Hai Thành Viên là một hình thức kinh doanh phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt phù hợp cho các doanh nhân hoặc những công ty vừa và nhỏ. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động kinh doanh, có thể xảy ra nhiều thay đổi, và một trong những thay đổi quan trọng nhất có thể là việc thay đổi người đại diện pháp luật cho công ty TNHH Hai Thành Viên. Việc này có thể phức tạp và đòi hỏi sự chú ý đặc biệt đối với quy định pháp luật. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình này và giải quyết mọi thách thức, chúng tôi muốn chia sẻ dịch vụ Thay Đổi Người Đại Diện Pháp Luật của chúng tôi.

I. Tại sao bạn cần thay đổi người đại diện pháp luật?

Tại sao bạn cần thay đổi người đại diện pháp luật?

Có nhiều lý do mà công ty TNHH Hai Thành Viên có thể muốn thay đổi người đại diện pháp luật. Một số trong những lí do phổ biến bao gồm:
- Sự thay đổi trong cấu trúc quản lý: Khi có sự thay đổi trong cấu trúc quản lý của công ty hoặc khi người đại diện pháp luật hiện tại không còn phù hợp với mục tiêu hoạt động của công ty.
- Khả năng thực hiện các giao dịch pháp lý: Khi người đại diện pháp luật hiện tại không thể tham gia vào các giao dịch pháp lý do vấn đề sức khỏe hoặc yêu cầu cá nhân.
- Sự rút lui của người đại diện pháp luật: Khi người đại diện pháp luật muốn rút lui khỏi vai trò của mình trong công ty TNHH Hai Thành Viên.

II. Quy trình Thay Đổi Người Đại Diện Pháp Luật cho Công Ty TNHH Hai Thành Viên.

Quy trình Thay Đổi Người Đại Diện Pháp Luật

1. Trình tự, thủ tục thực hiện
Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo phương thức sau đây:
a) Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc qua dịch vụ bưu chính:
- Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh (Địa chỉ: Số 90G Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh). Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận hồ sơ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và trả kết quả cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
b) Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp :
- Người nộp hồ sơ sử dụng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.
- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ
3. Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp
a) Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.
b) Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.
c) Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
d) Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.
Thành phần hồ sơ 
Biểu mẫu: 

- Tải biên bản họp thay đổi của hội đồng thành viên tại đây:
- Tải quyết định thay đổi hội đồng thành viên tại đây:
- Tải phụ lục II-2 thông báo thay đổi người đại diện pháp luật tại đây:

4. Thời hạn giải quyết
03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
5. Kết quả hồ sơ
- Nếu hồ sơ hợp lệ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung đăng ký doanh nghiệp. 

III. Tại sao nên chọn dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật tại Công ty E-Tax của chúng tôi?

Thay đổi người đại diện pháp luật cho công ty TNHH Hai Thành Viên là một quy trình phức tạp và đòi hỏi sự hiểu biết về quy định pháp luật. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và đáng tin cậy để giúp bạn thực hiện quy trình này một cách dễ dàng và hiệu quả nhất. Với đội ngũ chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệm, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng việc thay đổi người đại diện pháp luật

Xem thêm khóa học kế toán tổng hợp thuế kèm 1:1
 

Trụ sở: 89 Nguyễn Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh: 36/54 đường TX 24, P. Thạnh Xuân, Q.12

Điện thoại: 0971 388 296 - 0968 11 69 69

Email: ketoanetax@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận