DMCA.com Protection Status
03/08/2023 | 537 |
0 Đánh giá

Quy định các trường hợp phải nộp mẫu 04/SS tới cơ quan thuế khi có sai sót về hoá đơn. Thời hạn nộp mẫu 04/SS, mức phạt nếu không nộp mẫu 04/SS lên cơ quan thuế 

Hoá đơn khi có sai sót cần xử lý như thế nào

Công văn của cục thuế tình bình phước số 5387 hướng dẫn về việc hoá đơn có sai sót cần nộp mẫu 04/SS lên cơ quan thuế khi nào. Thời hạn nộp tờ khai mẫu 04/SS là ngày bao nhiêu. Mức phạt không nộp mẫu 04/SS-HDĐT là bao nhiêu tiền. Bạn xem chi tiết công văn dưới đây.


 CỤC THUẾ  BÌNH PHƯỚC                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 CHI CỤC THUẾ KHU VỰC                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ĐỒNG XOÀI – ĐỒNG PHÚ 
                                 
     Số:5387/CCT-TTHT                                                     Đồng Xoài, ngày 02 tháng 8 năm 2023
V/v nộp thông báo hóa đơn sai sót
  
    Kính gửi: Các Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố Đồng Xoài và huyện Đồng Phú.

Vừa qua, Tổng cục Thuế đã chính thức đưa vào vận hành, triển khai “Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý hóa đơn điện tử”. Theo đó, cơ quan thuế các cấp đã tập trung thực hiện rà soát, phân tích để kịp thời phát hiện các dấu hiệu rủi ro trong việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử nhằm ngăn ngừa, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về hóa đơn chứng từ nói riêng và về thuế nói chung góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế cũng như tạo môi trường kinh doanh lành mạnh bình đẳng cho cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế. Trong quá trình phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử có rủi ro cao về thuế, Chi cục _Thuế khu vực Đồng Xoài - Đồng Phú nhận thấy đa số người nộp thuế khi có sai sót về hóa đơn điện tử thì tự xử lý như: hủy, thay thế, điều chỉnh nhưng không nộp Thông báo hóa đơn có sai sót theo mẫu 04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP cho cơ quan thuế theo quy định.

Nhằm hạn chế rủi ro và tránh bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi phạm quy định về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn của người nộp thuế  trong quá trình phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử. Chi cục Thuế khu vực Đồng Xoài - Đồng Phú hướng dẫn người nộp thuế thực hiện việc nộp Thông báo hóa đơn có sai sót theo mẫu số 04/SS-HĐĐT, cụ thể như sau:

1. Thời hạn nộp Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót mẫu số 04/SS-HĐĐT:

Thời hạn nộp Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót mẫu số 04/SS-HĐĐT tùy thuộc vào 02 trường hợp sau:
1.1. Trường hợp người bán tự phát hiện ra sai sót và gửi thông báo:
- Tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định về xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp quy định thời hạn nộp Thông báo hóa đơn có sai sót theo mẫu số 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh.
 Ví dụ: Nếu doanh nghiệp lập hóa đơn vào tháng 6/2023 mà đến tháng 7/2023 phát hiện sai sót phải điều chỉnh thì tương ứng hạn nộp mẫu 04/SS-HĐĐT chậm nhất là ngày 31/7 (theo tháng) hoặc 30/9/2023 (theo quý).
1.2. Trường hợp gửi thông báo theo yêu cầu của cơ quan thuế:
Trường hợp qua kiểm tra, rà soát phát hiện hóa đơn có sai sót thì cơ quan thuế sẽ thông báo cho người bán theo mẫu số 01/TB-RSĐT để người bán rà soát lại hóa đơn đã xuất cho khách hàng. Người nộp thuế phải kiểm tra lại hóa đơn và gửi Thông báo hóa đơn có sai sót theo mẫu số 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế theo thời hạn nêu trong Thông báo 01/TB-RSĐT.

2. Cách kiểm tra hóa đơn hủy, thay thế, điều chỉnh đã nộp Thông báo hóa đơn có sai sót theo mẫu số 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế hay chưa?

Bước 1: Truy cập website: https://hoadondientu.gdt. gov.vn/
Bước 2: Nhập mã số thuế, loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, tổng tiền thuế, tổng tiền thanh toán và mã captcha => Nhấn [Tìm kiếm]
Bước 3: Kiểm tra kết quả thông tin về hóa đơn tra cứu.
Khi kết quả thông tin về hóa đơn hợp lệ, màn hình sẽ hiện dòng thông tin về trạng thái xử lý hóa đơn hiển thị là Đã cập mã hóa đơn.
Trường hợp thông báo hiển thị là “Không tồn tại hóa đơn có thông tin trùng khớp với các thông tin tổ chức, cá nhân tìm kiếm” tức là hóa đơn không tồn tại.
Trường hợp thông báo biển thị là "Hóa đơn có Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót ngày ....... Tính chất ........ Cơ quan thuế tiếp nhận.
Trạng thái hóa đơn: Hoá đơn đã bị xoá/huỷ bỏ. Hiển thị này cho thấy đã hủy thành công và nộp mẫu 04/SS-HĐĐT đến cơ quan thuế. Xem hình minh họa dưới đây:

3. Quy định về xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính chậm nộp mẫu số 04/SS-HĐĐT:

Căn cứ Điều 29 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP (được đính chính bởi mục 2 Công văn 29/CP-KTTH ngày 21/01/2021 của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ) quy định trường hợp chậm nộp Thông báo hóa đơn có sai sót mẫu số 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế sẽ bị xử phạt như sau:

* Lưu ý: Các hành vi vi phạm về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn đã được quy định tại Điều 23, 25 thì không áp dụng Điều 29 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP khi xử phạt vi phạm hành chính.
  Mức phạt tiền nêu trên được áp dụng đối với tổ chức. Trường hợp cá nhân vi phạm thì mức phạt bằng 1/2 tổ chức.

 Trên đây là nội dung việc nộp Thông báo hóa đơn sai sót. Chi cục Thuế khu vực Đồng Xoài - Đồng Phú trân trọng thông báo để người nộp thuế biết và thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với. :
Chỉ cục Thuế khu vực Đồng Xoài - Đồng Phú theo số điện thoại:
- Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học: số điện thoại 0271.3838997.
- Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế: số điện thoại 0271.3887846 đề được giải đáp và hỗ trợ./.

Nơi nhận:                                                                                CHI CỤC TRƯỞNG
- Như trên;
- Cục Thuế (đề báo cáo):
- Ban lãnh đạo Chi cục;
-Lưu: VT, TT-TB.


Tải file pdf công văn số 5387/CCT-TTHT về việc nộp thông báo hóa đơn sai sót mới nhất tại đây.

Trụ sở: 89 Nguyễn Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh: 36/54 đường TX 24, P. Thạnh Xuân, Q.12

Điện thoại: 0971 388 296 - 0968 11 69 69

Email: ketoanetax@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận