DMCA.com Protection Status
01/11/2022 | 3307 |
0 Đánh giá

Nghị định 91/2022 ra đời bổ sung và thay đổi những nội dung của nghị định 126 như sau.

Bổ sung về thời hạn kết thúc nếu trùng vào ngày nghỉ, Không cần nộp tờ khai thuế TNCN hàng quý nếu không phát sinh số thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu doanh nghiệp tạm tính 4 quý không thấp hơn 80% tổng số thuế TNDN phải nộp cả năm khi quyết toán.Trích nộp 1% TNDN đối với số tiền nhận trước từ dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, chuyển nhượng, nhà cho thuê.Chủ sàn thương mại điện tử phải khai báo thông tin người bán ha 

 NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH 91/2022/NĐ-CP Bổ sung một số điều của nghị định 126/2020/NĐ-CP

1: Bổ sung điều 6a của nghị định 126 về kết thúc thời hạn:

( Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế được thực hiện theo quy định tại Luật quản lý thuế và nghị định này. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn vào ngày nghỉ theo quy định thì được tính vào ngày làm việc tiếp theo.)

2. Bổ sung khoản e nghị định định 126 làKhông cần phải nộp tờ khai thuế TNCN theo quý hoặc tháng.

 Chỉ phải nộp nếu phát sinh khấu trừ thuế TNCN Hiện tại hàng quý cho dù không phát sinh thuế TNCN vẫn phải nộp tời khai quyết toán thuế TNCN theo quý / tháng mẫu 05/KK-TNCN.Theo nghị định này thì bỏ không cần phải nộp nếu không phát sinh thuế TNCN phải nôp.

3.Quy định về tạm nộp thuế TNDN 4 quý không thấp hơn 80% thuế TNDN cả năm khi quyết toán

. Ví dụ: Theo tờ khai  quyết toán năm 2022 cả năm đóng thuế là 100.000.000 4 quý năm 2022 doanh nghiệp mới trích đóng 70.000.000 (chiếm tỉ lệ 70%) Số thuế 80% phải trích đóng(80.000.000 - 70.000.000) = 10.000.000 x 0.03% /1 ngày  tính từ khi hết hạn nộp tạm tính. Thời gian tính chậm nộp bắt đầu từ 01/02 năm sau Nếu đóng thấp hơn thì sẽ tính chậm nộp tiền thuế TNDN tính kể từ khi hết hạn nộp quý 4 Thời hạn nộp tiền thuế 4 quý tạm tính là 31/01 năm sau.Không trích đủ thì tính chậm nộp bắt đầu từ 01/02

 

4.Tạm tính thuế TNDN 1% đối với số tiền ứng trước thu được với các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng  hoặc cho thuê.

 

5.Tổ chức sàn TMĐT Việt Nam có trách nhiệm khai báo với có quan thuế người bán hàng trên sàn với có quan thuế

Thông tin khai với cơ quan thuế gồm: Tên người bán hàng: Mã số thuế( hoặc mã định danh, hoặc căn cước công dân, cmnd hoặc hộ chiếu): Địa chỉ: Số điện thoại: Doanh thu bán hàng trên sàn: Thời hạn nộp là ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau: 6. Thông báo việc ngừng sử dụng hóa đơn theo mẫu  04-1/CC thay cho mẫu số 04-1/CC Và sử dụng mẫu : 01/GTCN về việc giảm tiền chậm nộp thuế.

Tải nghị định 91/2022 ban hành ngày 30/10/2022 TẠI ĐÂY 

Trụ sở: 89 Nguyễn Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh: 36/54 đường TX 24, P. Thạnh Xuân, Q.12

Điện thoại: 0971 388 296 - 0968 11 69 69

Email: ketoanetax@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận