DMCA.com Protection Status
21/10/2021 | 1020 |
0 Đánh giá

Các loại thuế được miến giảm cho doanh nghiệp bị covid, giảm 30% thuế TNDN cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỉ, giảm 30% thuế GTGT cho một số ngành hàng dịch vụ vận tải , ăn uống ..... Miễn 100% thuế TNCN, GTGT cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Miễn giảm tiền chậm nộp thuế năm 2020,2021.

Các trường hợp và các sắc thuế được miễn giảm theo nghị quyết 406 của ủy ban thường vụ quốc hội gồm 
Thuế TNDN, Thuế GTGT, Thuế TNCN, các loại thuế khác , tiền chậm nộp tiền thuế. 
Cụ thể các đối tượng nào được giảm thuế như sau :

1.Điều kiện được giảm 30% thuế TNDN năm 2021 theo nghị quyết 406 như sau:

Theo nghị quyết 406/NQ-UBTVQH-15 của ủy ban thường vụ quốc hội ban hành ngày 19 tháng 10 năm 2021. Người nộp thuế theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp có 2 điều kiện sau được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 như sau:
Đối với những doanh nghiệp thành lập 2019 trở về trước thì áp dụng 2 điều kiện sau để được giảm thuế TNDN 30% theo nghị quyết 406.
Điều kiện 1: Doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng 
Điều kiện 2: Doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019

Ghi chú: Nếu doanh thu năm 2019 mà nhỏ hơn doanh thu năm 2021 thì không được áp dụng miễn giảm 30% thuế TNDN theo nghị quyết 406/NQ-UBTMQH15 ban hành ngày 19/10/2021

Đối với những doanh nghiệp mới thành lập năm 2020, năm 2021 chỉ cần một điều kiện là có doanh thu năm 2021 dưới 200 tỉ đồng là được miễn giảm 30% thuế TNDN theo nghị quyết 406 của ủy ban thường vụ quốc hội.
Cụ thể: Không áp dụng tiêu chí doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019 đối với trường hợp người nộp thuế mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020, năm 2021.


Hướng dẫn kê khai giảm 30% thuế TNDN trên tờ khai quyết toán thuế năm .

2.Miễn giảm thuế 100% thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân cho đối tượng sau:

 Đối tượng áp dụng là : Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chịu ảnh hưởng của Covid -19 trong năm 2021. Do chủ tịch thành phố trực thuộc trung ương quyết định 
Thời gian áp dụng miễn giảm thuế GTGT và TNCN và các loại thuế khác là quý III và quý IV năm 2021(tức là từ tháng 07/2021 đến tháng 12 năm 2021.10.21
Ghi chú: Không áp dụng việc miễn thuế đối với các khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số.

Trường hợp miễn giảm thuế GTGT và thuế TNCN 100% quý 2 và quý 3

3.Điều kiện giảm 30% thuế GTGT áp dụng các mặt hàng sau:

  • Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); 
  • Dịch vụ lưu trú
  • Dịch vụ ăn uống
  • Dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.
  • Sản phẩm và dịch vụ xuất bản nhóm II
  • Dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc
  • Tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí;
  • Dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí. Hàng hóa, dịch vụ trong nhóm (ii) không bao gồm phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh theo hình thức trực tuyến.

 

Giảm 30% thuế GTGT cho những mặt hàng và dịch vụ 

Thời gian áp dụng giảm 30% thuế GTGT là 2 tháng từ 01/11/2021 đến 31/12/2021 

Tùy thuộc vào phương pháp tính thuế, mức giảm thuế GTGT được áp dụng như sau:
Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản này được giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng;
b) Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản này được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng.
Cách ghi hóa đơn miễn giảm 30% thuế GTGT theo nghị quyết 406 như sau: 
Tại mục thuế suất trên tờ hóa đơn ghi phần % sau khi giảm:
Ví dụ là thuế suất hàng hóa dịch vụ 10% được 30% mục thuế suất ghi  (10% x70%)
Nếu mặt hàng dịch vụ thuộc thuế suất 5% được giảm 30% thuế GTGT ghi trên mức thuế suất  tờ hóa đơn (5% x 70%) 

Các viết thuế suất gtgt giảm 30% trên hóa đơn

4.Miễn giảm tiền chậm nộp tiền thuế phát sinh năm 2020 và 2021 như sau:

 Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020.
Không áp dụng quy định tại khoản này đối với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp.

Miễn giảm tiền chậm nộp thuế năm 2020 và 2021 

Tải nguyên văn nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 Tại Đây

Trụ sở: Lầu 1 - 89 Nguyễn Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh: 36/54 / 5A đường TX 24, P. Thạnh Xuân, Q.12

Điện thoại: 0971 388 296 - 0968 11 69 69

Email: ketoanetax@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận