DMCA.com Protection Status
14/04/2020 | 476 |
0 Đánh giá

Những lưu ý trong kế toán xây dựng, cách hạch toán chi phí doanh thu, phương pháp lưu hồ sơ sổ sách trong kế toán bạn cần ghi nhớ. Những đặc điểm kế toán công ty xây dựng. dự khác nhau giữa kế toán xây dựng với các nghành kinh doanh khác. Đặc điểm kế toán công ty xây dựng. Hạch toán chi phí công ty xây dựng.

1.Định nghĩa kế toán xây dựng là gì?

Kế toán xây dựng là một hình thức độc đáo của sổ sách kế toán và quản lý tài chính. Nó được thiết kế khác biệt để giúp các nhà thầu theo dõi tình công trình, từng hạng mục công trình. Về áp dụng theo nguyên tắc kế toán thì nó cũng giống nhau về bản chất kế toán.Và nó có một số tính năng quan trọng và khác biệt.

2. Sự khác nhau giữa kế toán xây dựng với động của kế toán khác.

So với các ngành công nghiệp khác, như thương mại, bán lẻ, bán sỉ, sản xuất thì hợp đồng xây dựng có đặc kiểm khác biệt nhìn từ góc độ kế toán như sau;

Đặc điểm của kế toán xây dựng

 • Dựa trên mỗi dự án 
 • Sản xuất được phân cấp 
 • Chu kỳ thường là hợp đồng dài hạn và hay thường có phát sinh đi kèm phụ lục.

* Đặc điểm thứ nhất là dựa trên mỗi dự án như sau :

Tất cả dự án được dựa trên mỗi hợp đồng cho các nhà thầu, nhà thầu phụ, nhà thầu chính, nó không giống các ngành bán lẻ, hoặc kinh doanh cửa hàng hay chu kỳ sản xuất . Mỗi nhà thầu sẽ điều hành và hạch toán theo các nguyên liệu đầu vào và nhân công của mình. Các công ty xây dựng kế toán phải theo dõi riêng tự dự án vì mỗi một dự án thường kéo dài và thường có giá trị lớn lên theo dõi riêng biệt từng dự án. Thậm trí với những dự án lớn mở một tài khoản riêng để theo dõi nguồn tiền tách biệt.

* Chu kỳ sản xuất không tập trung:

Trái ngược với mặt hàng bán lẻ và sản xuất. Đặc điểm công trình thường diễn ra khắp nơi và không cố định ở một nơi. Lao động thường xuyên chuyển từ nơi này tới nơi khác. Dự án xây dựng thường xuyên kéo dài và theo mùa. Và thường nguyên liệu không để hàng tồn kho luôn luôn theo dõi vật tư dưới công trình. Thường mỗi công trình sẽ có một thủ kho theo dõi nguyễn liệu tại công trình đang làm.

* Chu kỳ hợp đồng dài hạn:

Chu kỳ hợp đồng thường dài hơn nhiều so với các lĩnh vực kinh doanh khác. Hãy tưởng tượng bán một chiếc xe máy hợp đồng sẽ hoàn tất ngay khi giao dịch. Nhưng trong xây dựng hợp đồng sản xuất có thể kéo dài nhiều năm và có nhiều khoản thanh toán kéo dài trong thời gian đó. Điều khoản hợp đồng xây dựng cho phép thanh toán làm nhiều đợt như là 30%, 60% …. Thường có phần trăm bảo hành được giữ lại khi hết thời gian bảo hành thi công nhà thầu mới được nhận hết.

3. Hạch toán chi phí trong lĩnh vực xây dựng:

* Chi phí trực tiếp liên quan tới công trình:(TK 621,622)

 • Chi phí nhân công tại công trường 
 • Chi phí nguyên liệu, vật liệu, bao gồm cả thiết bị công trình 
 • Khấu hao tài sản tại công trình bao gồm máy móc thiết bị 
 • Khấu hao công cụ trực tiếp tại công trình 
 • Chi phí vận chuyển, tháo dỡ máy móc thiết bị và nguyên liệu vật liệu khi tới và khi dời khỏi công trình
 • Chi phí thuê nhà xưởng máy móc thiết bị để thực hiện tại công trình 
 • Chi phí thiết kế và hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện hợp đồng 
 • Chi phí dự tính để sửa chữa và bảo hành công trình 
 • Chi phí liên quan tới việc dọn rác công trình 
 • Chi phí phát sinh liên quan tới việc bán phế liệu công trình 

* Chi phí chung liên quan tới công trình 

 • Chi phí bảo hiểm 
 • Chi phí hỗ trợ và kỹ thuật không liên quan trực tiếp tới công trình 
 • Chi phí phân bổ tài sản liên quan tới nhiều công rình 
 • Chi phí công cụ dụng cụ liên quan tới nhiều công trình 
 • Chi phí sản xuất chung không phân biệt được công trình nào

* Chi phí bán hàng 

* Chi phí quản lý doanh nghiệp 

4. Hạch toán doanh thu trong công ty xây dựng.

*. Doanh thu của hợp đồng xây dựng bao gồm:

(a) Doanh thu ban đầu được ghi trong hợp đồng; và
(b) Các khoản tăng, giảm khi thực hiện hợp đồng, các khoản tiền thưởng và các khoản thanh toán khác nếu các khoản này có khả năng làm thay đổi doanh thu, và có thể xác định được một cách đáng tin cậy.
*. Doanh thu của hợp đồng xây dựng được xác định bằng giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được. Việc xác định doanh thu của hợp đồng chịu tác động của nhiều yếu tố không chắc chắn vì chúng tuỳ thuộc vào các sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai. Việc ước tính thường phải được sửa đổi khi các sự kiện đó phát sinh và những yếu tố không chắc chắn được giải quyết. Vì vậy, doanh thu của hợp đồng có thể tăng hay giảm ở từng thời kỳ. Ví dụ:
(a) Nhà thầu và khách hàng có thể đồng ý với nhau về các thay đổi và các yêu cầu làm tăng hoặc giảm doanh thu của hợp đồng trong kỳ tiếp theo so với hợp đồng được chấp thuận ban đầu;
(b) Doanh thu đã được thỏa thuận trong hợp đồng với giá cố định có thể tăng vì lý do giá cả tăng lên;
(c) Doanh thu theo hợp đồng có thể bị giảm do nhà thầu không thực hiện đúng tiến độ hoặc không đảm bảo chất lượng xây dựng theo thỏa thuận trong hợp đồng;
(d) Khi hợp đồng với giá cố định quy định mức giá cố định cho một đơn vị sản phẩm hoàn thành thì doanh thu theo hợp đồng sẽ tăng hoặc giảm khi khối lượng sản phẩm tăng hoặc giảm.
*. Sự thay đổi theo yêu cầu của khách hàng về phạm vi công việc được thực hiện theo hợp đồng. Ví dụ: Sự thay đổi yêu cầu kỹ thuật hay thiết kế của tài sản và thay đổi khác trong quá trình thực hiện hợp đồng. Sự thay đổi này chỉ được tính vào doanh thu của hợp đồng khi: 
(a) Có khả năng chắc chắn khách hàng sẽ chấp thuận các thay đổi và doanh thu phát sinh từ các thay đổi đó; và
(b) Doanh thu có thể xác định được một cách tin cậy.
*. Khoản tiền thưởng là các khoản phụ thêm trả cho nhà thầu nếu họ thực hiện hợp đồng đạt hay vượt mức yêu cầu. Ví dụ, trong hợp đồng có dự kiến trả cho nhà thầu khoản tiền thưởng vì hoàn thành sớm hợp đồng. Khoản tiền thưởng được tính vào doanh thu của hợp đồng khi:
(a) Chắc chắn đạt hoặc vượt mức một số tiêu chuẩn cụ thể đã ghi trong hợp đồng; và
(b) Khoản tiền thưởng có thể xác định được một cách đáng tin cậy.
*. Một khoản thanh toán khác mà nhà thầu thu được từ khách hàng hay một bên khác để bù đắp cho các chi phí không bao gồm trong giá hợp đồng. Ví dụ: Sự chậm trễ do khách hàng gây nên; sai sót trong các chỉ tiêu kỹ thuật hoặc thiết kế và các tranh chấp về các thay đổi trong việc thực hiện hợp đồng. Việc xác định doanh thu tăng thêm từ các khoản thanh toán trên còn tuỳ thuộc vào rất nhiều yếu tố không chắc chắn và thường phụ thuộc vào kết quả của nhiều cuộc đàm phán. Do đó, các khoản thanh toán khác chỉ được tính vào doanh thu của hợp đồng khi:
(a) Các thoả thuận đã đạt được kết quả là khách hàng sẽ chấp thuận bồi thường;
(b) Khoản thanh toán khác được khách hàng chấp thuận và được xác định một cách đáng tin cậy.

5. Chứng từ kế toán xây dựng cần lưu lại:

 • Bộ hồ sơ chứng từ kế toán công ty xây dựng cần lưu lại như sau :
 • Hồ sơ trúng thầu 
 • Bảo lãnh dự thầu/ thực hiện hợp đồng/ bảo lãnh bảo hành 
 • Hợp đồng xây dựng và phụ lục hợp đồng nếu có 
 • Biên bản thanh lý hợp đồng
 • Dự toán công trình 
 • Biên bản nghiệm thu công trình 
 • Quyết toán công trình 
 • Bảng lương công trình 
 • Hồ sơ người lao động 
 • Hợp đồng lao động 
 • Bảng cam kết lao động đối với nhân viên không ký hợp động lao động.
 • Phiếu xuất kho từng công trình 
 • Phiếu nhập kho từng công trình 
 • Nhập xuất tồn công trình
 • Phiếu chi 
 • Phiếu thu 
 • Các sổ sách kế toán phát sinh.
 • Các giấy tờ khác liên quan tới công trình.

6. Kết luận.

Kế toán là một nghề tương đối phức tạp. Với các lĩnh vực hoạt động thương mại dịch vụ đã khó khăn đặc biệt liên quan tới xây dựng sự phức tạp nên bội lần. Nếu doanh nghiệp bạn đang tìm kiếm một công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp ban có thể tin tưởng vào dịch vụ kế toán E-TAX. Chúng tôi đã nhiều năm kinh nghiệm làm cho công ty xây dựng mà doanh nghiệp bạn đang hoạt động. Với hơn 10 năm làm kế toán cho hàng loạt các công ty xây dựng vừa và nhỏ bạn sẽ hài lòng trên mức mong đợt với dịch vụ của chúng tôi.
Để biết thêm thông tin chi tiết về lĩnh vực kế toán xây dựng hãy tham gia vào nhóm của chúng tôi. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay nhé.


 

Trụ sở: Lầu 1 - 89 Nguyễn Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh: 36/54 / 5A đường TX 24, P. Thạnh Xuân, Q.12

Điện thoại: 0971 388 296 - 0968 11 69 69

Email: ketoanetax@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận