DMCA.com Protection Status
16/07/2021 | 1063 |
0 Đánh giá

Hướng dẫn thủ tục trợ cấp do hoãn hợp đồng lao động nghỉ việc do co vid, thời gian nộp hồ sơ, mẫu biểu nộp hồ sơ trợ cấp do hoãn hợp đồng lao đồng, số tiền hưởng trợ cấp là bao nhiêu.

Hướng dẫn thủ tục trợ cấp do hoãn hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương.

Căn cứ nghị quyết 68 ban hành ngày 01/07/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19
Căn cứ quyết định 23/2021 ngày 07/07/2021 quy định về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19
Căn cứ công văn 1988  ngày 08/07/2021 về việc triển khai nghị quyết 68

Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.
Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã,đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên,cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

Nghỉ việc thời gian bao nhiêu ngày thì được hưởng trợ cấp.

 Người lao động có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 15 ngàyliên tục trở lên, tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Căn cứ xác định thời gian nghỉ việc để hưởng trợ cấp nghỉ việc không lương.

Người lao động có đóng bảo hiểm xã hội và có báo giảm bảo hiểm xã hội nghỉ việc không hưởng lương.
Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ một lần như sau: 
Từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng mức 1.855.000 đồng/người; từ 01 tháng trở lên mức 3.710.000đồng/người.

Số tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1 lần .

Làm thủ tục hưởng trợ cấp nghỉ việc không lương như thế nào?

Bước 1: Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp lên phòng bảo hiểm xã hội.
Bạn nộp danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (2 bản) lên bảo hiểm xã hội bằng đường bưu điện ( hiện tại chưa cập nhật nộp điện tử). Sau khi có bảo hiểm xã hội xét duyệt nếu hợp lệ bảo hiểm ra một công văn trả lời  trả về doanh nghiệp
Bước 2: Nộp hồ sơ lên sở lao động thương binh xã hội quận.

  • Thỏa thuận tạm  hoãn thực hiện hợp đồng lao động.
  • Công văn chấp thuận người lao động được hưởng do bảo hiểm xã hội xác nhận.

Tải Mẫu biểu nộp hồ sơ trợ cấp nghỉ việc không lương.

Tải mẫu danh sách người lao đọng tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương mẫu 05 Tại Đây
Tải mẫu thỏa thuân tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao đồng TẠI ĐÂY. 

Biểu mẫu nộp trợ cấp nghỉ việc do covid 

Thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thấp nghiệp là ngày bao nhiêu?.


Các công văn hướng dẫn và nghị quyết đều ra vào ngày tháng 07. Thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp do hoãn hợp đồng lao động là ngày 31.01.2022.
Thời gian nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp là bao nhiêu ngày?
Kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ trên phòng lao động thương binh xã hội. Thì thời gian có tiền chuyển vê tài khoản trong vòng 7-10 ngày.

Thời gian nhận tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp là 7-10 ngày 

Tải Nghị Quyết 68/NQ-CP  TẠI ĐÂY
Tải Quyết Định 23/2021/QĐ-TTg TẠI ĐÂY
Tải công văn 1988/BHXH-TST   TẠI ĐÂY 
Nếu các bạn cần thông tin rõ hơn xin vui lòng liên hệ zalo 0971388296 để được hỗ trợ miễn phí

Trụ sở: 89 Nguyễn Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh: 36/54 đường TX 24, P. Thạnh Xuân, Q.12

Điện thoại: 0971 388 296 - 0968 11 69 69

Email: ketoanetax@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận