DMCA.com Protection Status
04/03/2022 | 2508 |
0 Đánh giá

Điều kiện để được lập bảng cam kết 08/CN-TNCN không khấu trừ thuế 10%. Tải mẫu cam kết không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 08/CN-TNCN

Điều kiện làm bảng cam kết không khấu trừ thuế TNCN 10% với những điều kiện sau:

1. Điều kiện về hợp đồng lao động không khấu trừ thuế TNCN 10%

Cá nhân người lao động không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng. 

Có mức thu nhập từ 2.000.000 triệu đồng trở lên 

( Ghi chú: Cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì không được làm bảng cam kết 08/CN-TNCN)

2. Điều kiện là tại thời điểm làm cam kết phải có mã số thuế TNCN 

Tại thời điểm làm cam kết người lao động phải có mã số thuế thu nhập cá nhân \

3. Cá nhân người lao động chỉ có một người thu nhập thuộc diện khấu trừ thuế 10%

4. Cá nhân người lao động ước tính 1 năm thu nhập khi đã trừ giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc chưa tới mức khấu trừ thuế TNCN.

Ví dụ : 

Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 11 triệu đồng x 12 tháng = 132 triệu đồng.

- Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng:

Số tiền khai

=

132 triệu đồng

+

4,4 triệu đồng

x

10 tháng

=

176 triệu đồng

 

 

 

 

Hướng dẫn ghi bảm cam kết mẫu Mẫu số: 08/CK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

 

TẢI MẪU CAM KẾT KHÔNG KHẤU TRỪ THUẾ TNCN MỚI NHẤT 08/CN-TNCN THEO THÔNG TƯ 80 TẠI ĐÂY 

 

 

Trụ sở: 89 Nguyễn Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh: 36/54 đường TX 24, P. Thạnh Xuân, Q.12

Điện thoại: 0971 388 296 - 0968 11 69 69

Email: ketoanetax@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận