DMCA.com Protection Status
28/06/2024 | 120 |
0 Đánh giá

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất trong năm 2024

1 Đối tượng áp dụng gia hạn nộp thuế :

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh 

2 Điều kiện được gia hạn:

Doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ hoặc hoạt động thuộc ngành nghề gia hạn, cụ thể:
2.1. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ: NĐ 80/2021 quy định doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ nếu đáp ứng điều kiện về: Lao động và Doanh thu hoặc Lao động và Nguồn vốn, cụ thể: 
+ Lĩnh vực Nông.Lâm.Thủy sản - Công nghiệp -Xây dựng: Lao động < 100n và Doanh thu < 50 tỉ hoặc Lao động < 100n và Nguồn vốn 20 tỉ
+ Lĩnh vực Thương mại - dịch vụ: Lao động < 50n và Doanh thu < 100 tỉ hoặc Lao động < 50n và Nguồn vốn< 50 tỉ 
2.2. Ngành nghề được gia hạn: ( Theo Phụ lục)

3 Thời gian gia hạn nộp thuế

+ Thuế GTGT:
Kỳ tính thuế tháng 5: gia hạn đến 20/11/2024
Kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8, 9: gia hạn đến 20/12/2024 
Kỳ tính thuế Quý 2, 3: gia hạn đến 31/12/2024
+ Thuế TNDN tạm nộp của Quý 2: Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế.
+ Cá nhân Kinh doanh (Thuế GTGT+TNCN):
Số phải nộp 2024 gia hạn đến 30/12/2024 
+ Tiền thuê đất: Đối với 50% tiền thuê đất phải nộp kỳ 2 2024 được gia hạn 2 tháng, thời hạn nộp đến 31/12/2024 
Điều kiện: đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

4 Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế

Người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn chậm nhất là 30/9/2024 bằng điện tử hoặc bản giấy đến CQ thuế qlý trực tiếp theo Mẫu NĐ này (chỉ gửi 1 lần).

2.2 Phụ lục Ngành nghề được gia hạn 

+ Hoạt động Sản xuất trong các ngành sau: 
a. Nông, lâm và thủy sản; 
b. Sản xuất chế biến Thực phẩm; Dệt; Sản xuất trang phục; Da và Sản phẩm có liên quan; chế biến Gỗ và Sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; Sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; Giấy và Sản phẩm từ giấy; Sản phẩm từ cao su và plastic; Sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; Sản phẩm kim loại; Gia công cơ khí; Xử lý và tráng phủ kim loại; Sản phẩm điện tử, máy vi tính và quang học; Ô tô và xe có động cơ khác: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 
c. Xây dựng:
d. Hoạt động: xuất bản, điện ảnh: Sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc: 
đ. Khai thác dầu thô và khi đốt tự nhiên;
e. Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; Sản xuất than cốc, Sản phẩm dầu mỏ; Sản xuất hóa chất và Sản phẩm hóa chất; Sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ MMTB); Sản xuất mô tô, xe máy; Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt MMTB; 
g. Thoát nước và xử lý nước thai.
+ Hoạt động Kinh doanh trong các ngành sau: 
a.Vận tải kho bãi; Dịch vụ lưu trú và ăn uống: Giáo dục đào tạo; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; Kinh doanh Bất động san;
b. Dịch vụ lao động và việc làm: Đại lý du lịch, Kinh doanh hỗ trợ quảng bá tổ chức tua du lịch;
c. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; Thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động Thể thao, vui chơi giải trí; chiếu phim,
d. Hoạt động phát thanh, truyền hình; Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; Dịch vụ thông tin; 
đ. Dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.
+ Hoạt động SX SP công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; Sản phẩm cơ khí trọng điểm theo ND 111/2015 và Quyết định 319/QĐ-TTg ngày 15/3/2018.
Lưu ý về ngành nghề gia hạn.
- Người nộp thuế có hoạt động thuộc ngành nghề được gia hạn và phát sinh Doanh thu trong 2023 hoặc 2024.
- Nếu hoạt động nhiều ngành khác nhau, trong đó có ngành, lĩnh vực nêu trên thì được gia hạn toàn bộ số thuế./.

Tải file pdf nghị định 64/2024 về gia hạn thời hạn nộp thuế 2024 tại đây: 
 

Trụ sở: 89 Nguyễn Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh: 36/54 đường TX 24, P. Thạnh Xuân, Q.12

Điện thoại: 0971 388 296 - 0968 11 69 69

Email: ketoanetax@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận